آدرس دفتر مرکزی:

  مازندران – قائمشهر – خیابان تهران –ارکیده

  کد پستی: ۴۷۶۵۷۶۷۹۵۶

ساعت کاری شرکت:

 هر روز (حتی ایام تعطیل) از ساعت:

  ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰
  ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

مکالمه آنلاین در واتساپ موبایل - واتساپ دفتر مرکزی: